Gezinsopstellingen

Hebben jij en je partner een vraag over de opvoeding of het gedrag van jullie kind(eren)? Zijn jullie bereid om samen in jullie (familie)systemen te duiken en te ontdekken welke invloed jullie als ouders op het gedrag of vraagstuk van jullie kind(eren) hebben? Dan is een gezinsopstelling wat voor jullie! 

Tijdens deze vorm van opstellen zijn de opvoeders aanwezig en krijg je inzicht in waarom jullie kind bepaald gedrag laat zien en wat je zelf kunt doen om anders met de situatie om te gaan.

Wanneer kies je voor een gezinsopstelling?

Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een gezinsopstelling:

- Als je kind vastloopt (bijvoorbeeld op school);
- Bij scheiding, stagnerend co-ouderschap en onderlinge conflicten;
- Als er pijnlijke gebeurtenissen in het gezin hebben plaatsgevonden, die nog niet voldoende verwerkt zijn;
- Bij het verlies van een dierbare binnen jullie gezin of familie;
- Bij terugkerende conflicten met je puber;
- Als er sprake is van ziekte of beperking binnen het gezin en dit invloed heeft op jezelf en je kind(eren). 

In de gezinsopstelling stellen we jullie kind(eren) centraal. We werken in de opstelling enkel met de ouders / opvoeders. Dit is een bewuste keuze omdat er een kans aanwezig is dat het kind vanuit loyaliteit richting ouders, alsnog zijn / haar gedrag aanpast om het gezinssysteem tegemoet te komen. Echter ligt deze verantwoordelijkheid niet bij het kind maar bij de ouders / opvoeders. Hoe jullie als ouders het beste met de situatie om kunnen gaan en welke interventies kunnen bijdragen, wordt in de opstelling helder. Op die manier kunnen jullie de beste ouders / opvoeders zijn, die jullie kind zich kan wensen.